Jiří Knotte

Mgr.Jiří Knotte

Jiří Knotte je hudební pedagog na Konzervatoři Teplice, dirigent, skladatel a klavírista. Od roku 2015 doprovází na vybraných koncertech na klavír náš pěvecký sbor.

Určitě hrajete (nebo dirigujete) i v nějakých souborech…

Vedu orchestr Konzervatoře a Děčínský symfonický orchestr, příležitostně hostuji jako dirigent či klavírista.

Co všechno jste za svou hudební kariéru stihl?

Začínal jsem jako sbormistr a korepetitor dětského sboru Hlásek Litoměřice. Ještě za studií na konzervatoři jsem převzal vedení školního sboru, kde jsem zůstal jako učitel dalších předmětů. Jako dirigent jsem se setkal s Jihočeskou filharmonií, Severočeskou filharmonií, Západočeským orchestrem, Pražským filharmonickým sborem či Vysokoškolským umělecký souborem UK. Coby klavírista jsem externě působil na DAMU, jako člen orchestru jsem hostoval u FOK, v Národním divadle či u Plzeňské filharmonie. Několik let jsem korepetoval na mezinárodních flétnových kurzech a věnoval se interpretaci koncertního melodramu.

Hrál jste i v zahraničí?

Koncertoval jsem v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku.

 Dnes jste učitelem na konzervatoři… Co všechno učíte?

Vedle orchestru a sboru učím harmonii, hudební formy, nauku o nástrojích a některé další odborné předměty. Samozřejmě doprovázím na klavír.

Co ve své kariéře považujete za největší úspěch?

Za svůj největší úspěch považuji propojení profese se zálibou. Dvakrát jsem zvítězil v Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (s kolegy Vladimírem Jopkem a Miřenkou Čechovou). Těší mě, že některé z mých skladeb se dostaly do širšího povědomí či se jich ujali významní interpreti, např. Stamicovo kvarteto. Rovněž si vážím spolupráce s osobnostmi, jakými jsou Ivan Kusnjer, Clara Novak, Roman Kunt, Hana Maciuchová, Jana Boušková, Laďa Kerndl, Vlasta Redl, David Koller aj.

(použit úryvek z článku https://prekvapeni.kafe.cz/magazin/pribehy/ze-zivota/od-dirigovani-si-nejradeji-odpocinu-u-klaviru_1311.html)