Chrapot – podklady pro výstavu 2021

 • Letos slaví Chrapot 28 let od svého vzniku, založila ho Hana Šmídová v roce 1993 ze studentů neratovického gymnázia a byl to počin tou dobou nevídaný. Existovaly velké soutěžní sbory, ale podobných malých amatérských pěveckých sborečků bylo velmi málo.
 • Už po roce svého působení sbor Chrapot začal zkoušet na Mělníku. Nejprve u sbormistrové v obýváku, postupně přešel do vhodnějších prostor Masarykova kulturního domu, kde zkouší pravidelně 1xtýdně dodnes.
 • Název Chrapot vznikl ze studentské recese. Mládí nechtělo nést oficiální název gymnázia ani umělecký název latinský. Studenty napadlo, že díky neratovickému ovzduší všichni často chraptí a pokašlávají, a že když se budou jmenovat Chrapot a něco na vystoupení a přehlídkách sborů pokazí, tak se budou moci alespoň vtipně vymluvit.
 • Od začátku to byl pěvecký sbor amatérský, založený s cílem se sejít a společně si zazpívat. Při svých vystoupeních se snaží především potěšit a rozezpívat i své diváky. V repertoáru má písně různorodých žánrů – klasiku, jazz, pop, country, folk. Sbírka notového materiálu se neustále rozrůstá – v současnosti obsahuje 220 písní, z toho přes 70 písní vánočních.
 • Aranže písní jsou různě sesbírané, ale také na míru dělané pro náš sbor, který má netypické hlasové složení, proto mu běžné aranže moc nevyhovují. Zpívá většinou ve čtyřhlasých úpravách – 1.hlasa 2.hlas jsou rozsahově oba mezzosoprány, 3.hlas alty, 4.hlas jsou muži (rozsahově naprosto různorodí). Úpravy jsouod sbormistryň Hanky Šmídové a Marie Maříkové, od členů sboru Andrey Doležalové, Pavlíny Rozborové, Laca Matláka, i od skladatele Zdeňka Tošnara a Jiřího Knotte. Velice si vážíme úprav na míru od významného skladatele Prof. Vadima Petrova (např. Kde domov můj, Ó pane náš, oblíbené lidové písně TGM, Cohenova Hallelujah, Pod tou naší vinicí). Některé písně máme pro změnu otextované od naší členky Bohunky Samkové (Hallelujah – Náš text zní; Vá jou váj – vánoční verze, Je nám hej…)
 • Skladatel Prof. Vadim Petrov se k našemu sboru dostal přes dlouholeté přátelství s naším členem Rudou Kubátem. Pan Petrov velmi Chrapotu fandil a přijel se i na dva koncerty osobně podívat (2010,2017).
 • Za výjimečnou píseň v repertoáru považujeme píseň Kde vlast je má. Jde o státní hymnu Kde domov můj, kterou pro sbor Chrapot zaranžoval Prof. Vadim Petrov. Text písně je ale jiný – našel ho kronikář města Mělníka pan Martin Klihavec a vydal ho jako zajímavost v Mělnické radnici. Text složili vojáci v zákopech 1.světové války, když vzpomínali na domov a svůj Mělník. Píseň je na žádost pana starosty Ctirada Mikeše nahrána na profi CD a možná se časem splní i vize, že by se mohla hrát jako hymna města.
 • Ve vedení sboru se postupně vystřídalo několik sbormistrů. V letech 1993-2006 vedla sbor zakladatelka Hana Šmídová. V roce 2007 se Hanka odstěhovala a tak sbor převzala Petra Koktanová. Ironií osudu se i ona musela odstěhovat, a tak v roce 2008 zachránil Chrapot před zrušením Radek Šlangal. Ten k repertoáru čistě hudebnímu přidal i vstupy se zajímavými texty. Od roku 2009 převzala vedení sboru Marie Maříková, která se naopak z Prahy přistěhovala („naplavila“) na Mělník. Tradici zajímavého průvodního slova udržela a dále rozvíjí Pavlína Rozborová.
 • Počet členů sboru se postupně rozrůstal. Dlouho šlo o sbor komorní v počtu kolísajícím mezi 9 – 12 členy. Mezi těmito původními členy jsou Chrapotu stále věrní Ruda Kubát, Andrea Doležalová, Maruška Kejřová a Pavlína Rozborová. Po roce 2009, pod vedením Marie Maříkové, se sbor začal zvětšovat na dnešní počet, který se už 4 roky pohybuje kolem 28 členů. Všimněte si krásné shody – ve svých 28 letech má sbor 28 členů.
 • Kromě pravidelných zkoušek se od roku 2009 Chrapoťáci schází 2x ročně na sobotním soustředění v Nedamově, uvolněně poklábosí a zazpívají s kytarou na závěr a začátek sezóny nad skleničkou vína a pod profesionální organizací členky Ilony Jouzové vyráží na výlety s poznáváním okolí.
 • Díky nárůstu obliby Chrapotu bylo nutné vše ošetřit i po finanční stránce, a tak se sbor od roku 2013 stal členem Unie českých pěveckých sborů, která umožňuje zjednodušené poplatky OSE, a od roku 2014 se zapsal jako občanské sdružení (dnes zapsaný spolek) a má tak své vlastní IČO. Zapracovali jsme i na propagaci, a tak se můžeme chlubit vlastními webovými stránkami www.chrapot-melnik.cz a příspěvky na facebooku ve skupině Chrapot.
 • Od roku 2016 příležitostně ozvláštní naše vystoupení svým doprovodným klavírem Jiří Knotte – klavírista, dirigent, skladatel a profesor na Konzervatoři Teplice.
 • Chrapot velmi úzce spolupracuje s MEKUC a odborem kultury města Mělník. V prostorách MKDsbor vždy v úterý od 18:00 do 19:30 zkouší. Společně s MEKUC pořádají 2x do roka koncert s názvem Zpívání na schodech, kdy Chrapot při zpěvu využívá zajímavou akustiku vstupní haly MKD a stojí přitom na schodech. Dále se účastní různých mělnických vernisáží, letních slavností, trhů, vinobraní (2015, zrušeno 2020, přesunuto na rok 2021). Chrapot reprezentoval v roce 2019 město Mělník na nesoutěžní přehlídce sborů královských věnných měst NOTA BENE v Novém Bydžově.
 • Další pravidelná spolupráce na území města je navázána s Regionálním muzeem Mělník (vernisáže, muzejní noc); s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Mělníku ( opakované charitativní koncerty, noc kostelů, půjčení prostorů Husova domu), s Římskokatolickou církví – probošství Mělník (Tříkrálové charitativní koncerty v kostele Sv. Petra a Pavla, v Kapucínském kostele), s Centrem seniorů Mělník (2x ročně koncerty), s Českým červeným křížem (koncerty při oceňování dárců krve), dříve s divadlem Novanta a MOOS.
 • Koncerty sboru Chrapot nekončí hranicí města Mělník – velmi často a opakovaně jsme zváni i do okolních měst a vesnic, např. Horní a Dolní Beřkovice, Mělnické Vtelno, Liběchov, Vysoká, Malý Újezd, Vrbno, Vehlovice, Libiš, Neratovice, Liblice, Kly, Lužec nad Vltavou, Všetaty, Hostín, Mlčechvosty… Občas si rádi uděláme výlet i kousek dál – zpívali jsme na zámku Humprecht (2015), na přehlídce sborů v České Lípě (2016) a v Novém Bydžově (2019), na festivalu v Úštěku (2018), v Praze v divadle Rokoko (2017) a na Staroměstském náměstí při vánočních a velikonočních trzích (2016,2017,2018,2019).
 • Pěvecký sbor v roce 2018 nahrál své druhé profi CD. (Své první CD nahrál v roce 2007 ještě pod vedením Petry Koktanové.) Křestu se ujal starosta města Mělník Ctirad Mikeš a klavírista Jiří Knotte. Vše proběhlo v milé atmosféře Regionálního muzea Mělník. Na CD se ale nevešly žádné písně vánoční, proto sbor požádal město Mělník o příspěvek na své další CD, které bude čistě vánoční a nahrajeme ho hned, jak nám to epidemiologická situace dovolí.
 • Ani v době uzavírek všech zkoušek a vystoupení v roce 2020/2021 Chrapot se svou činností neskončil – nahráli jsme v izolaci pro potěšení své i našich fanoušků dvě vánoční písně, které nám pak zvukař složil dohromady; zkoušíme alespoň online a těšíme se na brzké společné zpívání.