Mělnický kulturní dům

Letní slavnosti – Chrapot + Jiří Knotte
Park před MKD