Zajímavosti

Rozloučení

Vadim Petrov zemřel 7. prosince 2020 ve věku 88 let. Poslední rozloučení se konalo v pražských Strašnicích.


Chrapot na festivalu Nota Bene 2019

V Novém Bydžově se již několik let koná festival Nota Bene, nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů, která byla ve svém letošním čtvrtém ročníku sestavená ze zpěváků královských věnných měst. A právě letos jsme byli my, členové komorního pěveckého sboru Chrapot, vyzváni k reprezentaci města Mělník.

V květnu jsme tedy vyrazili plni očekávání a mírné nervozity do malého městečka v královéhradeckém kraji. Přehlídka se konala v Jiráskově divadle a my se ocitli v milé společnosti osmi dalších pěveckých uskupení, zpívajících nejrůznější pěvecké žánry. Po dopoledních zvukových zkouškách nervozita vystoupila na svůj vrchol, protože jsme ze sebe chtěli vydat to nejlepší.

Báječná atmosféra festivalu v nás ovšem zakrátko všechny obavy zcela rozptýlila. Bylo znát, že smyslem přehlídky není soutěž o to, kdo je nejlepší, ale předání zkušeností, sbírání inspirace pro další práci a v neposlední řadě i společně prožitý čas s lidmi, kteří mají stejný zájem o muziku jako my. Svým vystoupením jsme publikum potěšili, pobavili a dokonce i rozezpívali, což se žádnému sboru před námi nepodařilo. Vyvrcholením celé přehlídky, a bezesporu nejsilnějším zážitkem, pak pro nás bylo provedení dvou písní za zpěvu všech účastníků festivalu. V tu chvíli nás na zpívání bylo tolik, že jsme si museli s diváky vyměnit místo, protože na jeviště jsme se všichni nevešli. Ve večerních hodinách jsme se plni emocí a chuti do další práce vraceli do našeho milého královského města Mělník.

Děkujeme za možnost Mělník reprezentovat, bylo nám ctí.

za sbor Chrapot Mgr. Pavlína Rozborová

Obrázky z vystoupení v Novém Bydžově


Sbor Chrapot opakovaně spolupracuje s významnými osobnostmi:

Vadim Petrov  je český hudební skladatel,klavírista a hudební pedagog, po svém otci-emigrantovi českého původu.

Po studiích na ruském gymnáziu vystudoval skladbu a hru na klavír na pražské AMU u profesora Miroslava Kabeláče a Jaroslava Řídkého.

Jedná se o významného hudebního pedagoga, který v Praze založil Lidovou konzervatoř, což je dnešní Konzervatoř Jaroslava Ježka, zde působil jako její první ředitel. Po roce 1968 byl politicky perzekuován a měl zákaz umělecké činnosti, tehdy vyučoval hudbu na Konzervatoři Jaroslava Deyla .
V letech 1976 až 1992 vyučoval skladbu a hudební teorii na Pražské konzervatoři.

Skládá hudbu všech žánrů od hudby taneční, scénické , filmové až po hudbu populární (vyšší populár, písně , šansony apod.) a hudbu vážnou. Na svém kontě má více než 1300 různých skladeb.

V roce 2003 obdžel platinovou desku firmy Supraphon.

Více informací o tvorbě a životě se můžete dočíst
na osobních stránkách http://prof-vadim-petrov.cz/ nebo ve wikipedii.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat za práci, kterou pro náš sbor pan Petrov vytvořil. Upravil pro nás několik nádherných písní např. Ó, pane náš, lidové písně Šly panenky silnicí, Teče,voda těče, Ach synku,synku aj., českou hymnu Kde domov můj, a napsal pro nás a město Mělník píseň Pod tou naší vinicí. Děkujeme!


Jiří Knotte 

je hudební pedagog na Konzervatoři Teplice, dirigent, skladatel a klavírista. Od roku 2015 doprovází na vybraných koncertech na klavír náš pěvecký sbor.

Určitě hrajete (nebo dirigujete) i v nějakých souborech…

Vedu orchestr Konzervatoře a Děčínský symfonický orchestr, příležitostně hostuji jako dirigent či klavírista.

Co všechno jste za svou hudební kariéru stihl?

Začínal jsem jako sbormistr a korepetitor dětského sboru Hlásek Litoměřice. Ještě za studií na konzervatoři jsem převzal vedení školního sboru, kde jsem zůstal jako učitel dalších předmětů. Jako dirigent jsem se setkal s Jihočeskou filharmonií, Severočeskou filharmonií, Západočeským orchestrem, Pražským filharmonickým sborem či Vysokoškolským umělecký souborem UK. Coby klavírista jsem externě působil na DAMU, jako člen orchestru jsem hostoval u FOK, v Národním divadle či u Plzeňské filharmonie. Několik let jsem korepetoval na mezinárodních flétnových kurzech a věnoval se interpretaci koncertního melodramu.

Hrál jste i v zahraničí?

Koncertoval jsem v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku.

 Dnes jste učitelem na konzervatoři… Co všechno učíte?

Vedle orchestru a sboru učím harmonii, hudební formy, nauku o nástrojích a některé další odborné předměty. Samozřejmě doprovázím na klavír.

Co ve své kariéře považujete za největší úspěch?

Za svůj největší úspěch považuji propojení profese se zálibou. Dvakrát jsem zvítězil v Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (s kolegy Vladimírem Jopkem a Miřenkou Čechovou). Těší mě, že některé z mých skladeb se dostaly do širšího povědomí či se jich ujali významní interpreti, např. Stamicovo kvarteto. Rovněž si vážím spolupráce s osobnostmi, jakými jsou Ivan Kusnjer, Clara Novak, Roman Kunt, Hana Maciuchová, Jana Boušková, Laďa Kerndl, Vlasta Redl, David Koller aj.

(použit úryvek z článku https://prekvapeni.kafe.cz/magazin/pribehy/ze-zivota/od-dirigovani-si-nejradeji-odpocinu-u-klaviru_1311.html)