Zajímavosti

Sbor Chrapot opakovaně spolupracuje s významnými osobnostmi:

Vadim Petrov  je český hudební skladatel,klavírista a hudební pedagog, po svém otci-emigrantovi českého původu.

Po studiích na ruském gymnáziu vystudoval skladbu a hru na klavír na pražské AMU u profesora Miroslava Kabeláče a Jaroslava Řídkého.

Jedná se o významného hudebního pedagoga, který v Praze založil Lidovou konzervatoř, což je dnešní Konzervatoř Jaroslava Ježka, zde působil jako její první ředitel. Po roce 1968 byl politicky perzekuován a měl zákaz umělecké činnosti, tehdy vyučoval hudbu na Konzervatoři Jaroslava Deyla .
V letech 1976 až 1992 vyučoval skladbu a hudební teorii na Pražské konzervatoři.

Skládá hudbu všech žánrů od hudby taneční, scénické , filmové až po hudbu populární (vyšší populár, písně , šansony apod.) a hudbu vážnou. Na svém kontě má více než 1300 různých skladeb.

V roce 2003 obdžel platinovou desku firmy Supraphon.

Více informací o tvorbě a životě se můžete dočíst
na osobních stránkách http://prof-vadim-petrov.cz/ nebo ve wikipedii.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat za práci, kterou pro náš sbor pan Petrov vytvořil. Upravil pro nás několik nádherných písní např. Ó, pane náš, lidové písně Šly panenky silnicí, Teče,voda těče, Ach synku,synku aj., českou hymnu Kde domov můj, a napsal pro nás a město Mělník píseň Pod tou naší vinicí. Děkujeme!


Jiří Knotte 

je hudební pedagog na Konzervatoři Teplice, dirigent, skladatel a klavírista. Od roku 2015 doprovází na vybraných koncertech na klavír náš pěvecký sbor.

Určitě hrajete (nebo dirigujete) i v nějakých souborech…

Vedu orchestr Konzervatoře a Děčínský symfonický orchestr, příležitostně hostuji jako dirigent či klavírista.

Co všechno jste za svou hudební kariéru stihl?

Začínal jsem jako sbormistr a korepetitor dětského sboru Hlásek Litoměřice. Ještě za studií na konzervatoři jsem převzal vedení školního sboru, kde jsem zůstal jako učitel dalších předmětů. Jako dirigent jsem se setkal s Jihočeskou filharmonií, Severočeskou filharmonií, Západočeským orchestrem, Pražským filharmonickým sborem či Vysokoškolským umělecký souborem UK. Coby klavírista jsem externě působil na DAMU, jako člen orchestru jsem hostoval u FOK, v Národním divadle či u Plzeňské filharmonie. Několik let jsem korepetoval na mezinárodních flétnových kurzech a věnoval se interpretaci koncertního melodramu.

Hrál jste i v zahraničí?

Koncertoval jsem v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku.

 Dnes jste učitelem na konzervatoři… Co všechno učíte?

Vedle orchestru a sboru učím harmonii, hudební formy, nauku o nástrojích a některé další odborné předměty. Samozřejmě doprovázím na klavír.

Co ve své kariéře považujete za největší úspěch?

Za svůj největší úspěch považuji propojení profese se zálibou. Dvakrát jsem zvítězil v Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu (s kolegy Vladimírem Jopkem a Miřenkou Čechovou). Těší mě, že některé z mých skladeb se dostaly do širšího povědomí či se jich ujali významní interpreti, např. Stamicovo kvarteto. Rovněž si vážím spolupráce s osobnostmi, jakými jsou Ivan Kusnjer, Clara Novak, Roman Kunt, Hana Maciuchová, Jana Boušková, Laďa Kerndl, Vlasta Redl, David Koller aj.

(použit úryvek z článku https://prekvapeni.kafe.cz/magazin/pribehy/ze-zivota/od-dirigovani-si-nejradeji-odpocinu-u-klaviru_1311.html)